Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para homes e familias monoparentais que se acollan á redución de xornada

Axudas á conciliación da vida familiar e laboral para os traballadores e familias monoparentais que,entre entre o 1 de xullo de 2019 e o 30 de xuño de 2020 ambos incluídos, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas.

Máis información