Adxudicación das obras incluídas no Plan provincial de obras e servizos 2011

Contrato de obras: Adxudicación obra "Camiño de campo de fútbol a Vilar de Calvos e outros".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 25 de maio de 2011.

- Empresa adxudicataria: Obras e Viales de Galicia SL (OVIGA).

- Importe adxudicación, IVE incluído: 54.000 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación obra: "Interior en Baiobre e outros".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 25 de maio de 2011.

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación, IVE incluído: 48.401,55 euros.

 

Contrato de obras: Adxudicación obra: "Camiño campo da festa a Sobredo (Foxás) e outros.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 25 de maio de 2011.

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación, IVE incluído: 43.914,40 euros.