OMIX

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL


SERVIZOS DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO NOS SEGUINTES EIDOS

 

EMPREGO


VIVENDA


EDUCACIÓN


CULTURA


LECER

 

DEPORTEPARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

 


UBICACIÓN:

Concello, xunto á Biblioteca Municipal.DESTINATARIOS:

Fundamentalmente  mozas e mozos do concello .HORARIO:

Luns a Venres de 9:00 ás 14:30 horas.