Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego Tambre- Ulla I

Bases polas que se rexirán a selección dos/as alumnos/as traballadores/as e persoal directivo, docente e de apoio do Obradoiro de Emprego "Tambre-Ulla I".

Descarga:

- BASES ASINADAS [8116 KB].