Puntuacións 2ª fase e totais do proceso de selección dun animador/a cultural

1. Puntuacións da entrevista e proba teórica realizadas o día 15/06/2016:

 

Apelidos e nome                  Entrevista       Proba teórica           Total

Andujar Garrido, Cristina             0,5                 1,9                       2,4

Barba Barreiro, María                  0,5                 1,7                       2,2

Requeijo Maroño, Noelia             0,5                 1,8                       2,3

Ruiz Cano, María Encarnación    0,5                1,8                       2,3

 

2. Puntuacións totais:

 

Apelidos e nome                     1ª Fase           2ª Fase                 Total

Andujar Garrido, Cristina             4,65                 2,4                    7,05

Barba Barreiro, María                  4,15                 2,2                    6,35

Requeijo Maroño, Noelia             4,10                 2,3                    6,40

Ruiz Cano, María Encarnación    3,80                2,3                    6,10

 

Touro, 16 de xuño de 2016.