Relación de admitidos/as e puntuacións da 1ª fase do proceso de selección para a contratación dun animador cultural

1.º-  Admitidos/as ao proceso de selección: Todos os candidatos presentados.

2.º- Puntuacións obtidas na fase de valoración dos méritos alegados:

      Apelidos e nome                                                  Puntuación:

    Andújar Garrido, Cristina                                         4,65

    Barba Barreiro, María                                              4,15

      Cebral Gómez, Sandy Marie                                    2,65

                Devesa Neira, María Ester                                       2,20

                Fernández García, José Manuel                              0,50

                Fernandez Rodríguez, Silvia                                    0,30

                González Borrajo, Raquel                                        2,95

                Lage Vila, Lucía                                                       3,65

                López Garabatos, Yolanda                                      2,90

                Mantilla García, Vanessa                                        4,45

                Martínez Suárez, Paula                                           4,00

                Mejuto Campos, Alba                                              2,90

                Méndez Paz, Jessica                                              2,50

                Mouriño Durán, Catia                                              1,70

                Puga García, Laura                                                 2,75

                Requeijo Maroño, Noelia                                         4,10

                Romero García, Gestrudis                                       2,50

                Ruiz Cano, María Encarnación                                3,80

                Sánchez Rodeiro, María Esperanza                        2,90

                Sixto Mera, Silvia del Alba                                       0,00

3.º- Relación de candidatos/as que superaron a primeira fase, por alcanzar unha puntuación superior a

      3,5 puntos na fase de valoración de méritos.

      Apelidos e nome                                                  Puntuación:

      Andújar Garrido, Cristina                                          4,65

    Barba Barreiro, María                                              4,15

                 Lage Vila, Lucía                                                      3,65

                 Mantilla García, Vanessa                                        4,45

                 Martínez Suárez, Paula                                           4,00

                 Requeijo Maroño, Noelia                                         4,10

                 Ruiz Cano, María Encarnación                                3,80

4.º- Os candidatos que superaron a primeira fase serán citados telefonicamente para realizar a fase

       de entrevista e proba teórica.

Poderán presentarse reclamacións ás valoracións efectuadas no prazo de 3 días seguintes ao da publicación.

Touro, 9 de xuño de 2016.