Mesa de Contratación 31/03/14: Valoración criterios adxudicación para contratación "Servizo de limpeza dos edificios municipais"

Valoración dos criterios que dependen dun xuízo de valor: 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                 Plan detallado           Melloras/alternat.    Plan seguridade                    

Empresas                 prestación servizo    na prestación          e saúde                     TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------

Pedra Salgada SL              27                               3,19                         3                       33,19

Symatec SL                       19                               2,77                          5                       26,77

Pulmar Deza SL                 30                             10,00                         5                       45,00

Marodri SL                         27                                1,70                         3                       40,32

Seralia SA                         23                                4,26                         3                       30,26

Limpergal SL                     30                                5,32                         5                      40,32

 

Valoración dos criterios cuantificables de forma automática:

----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 Horas de servizo        Seguro responsa-         Oferta                   

Empresas                 ofertadas                    bilidade                        económica            TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pedra Salgada SL       11,0769                        0                              8,96                 20,0369

Symatec SL                  5,53846                       2                           12,86                20,39846

Pulmar Deza SL          24,00                             2                             3,16                29,16

Marodri SL                    7,38462                       2                             0,58                  9,96462

Seralia SA                    9,23077                       2                            25,00               36,23077

Limpergal SL                5,76                              2                            24,37               32,13