Proposta de adxudicación do Servizo de axuda no fogar, formulada pola Mesa de Contratación en sesión de 3 de maio de 2013

_____________________________________________________________________

-                                     Valoración  Valoración

Empresas           Oferta  Baixa      oferta      outros     PUNTUAC

-                 (€/hora) (€/hora)   económica   criterios   TOTAL

_____________________________________________________________________

 

Natalia Vquez Rguez

(O Espertar)        11,88   0,97         11,09      12,67      23,76

Atendo Calidade SL  11,90   0,95         10,86      10,00      20,86

 

Servital Serv.

Sociosan. SL        11,80   1,05         12,00       7,22      19,22

 

Sociser Galicia SL  12,45   0,40          4,57      12,34      16,91

Serv. Soc. Ulla

-Sar SL             12,32   0,53          6,06      10,35      16,41

Clece SA            12,64   0,21          2,40      12,00      14,40

 

Centro Clínico

Ribadeo SL          12,59   0,26          2,97      11,03      14,00