Adxudicación servizo: "Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en Touro"

Contrato de servizos: "Mellora da eficiencia enerxética na iluminación pública en Touro".

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 8 de agosto de 2012.

- Empresa adxudicataria: Nergetia Consultoría y Proyectos Energéticos SL.

- Importe adxudicación, IVE (18%) incluído: 48.462,75 euros.

- Prazo de execución: 35 días.