Adxudicación provisional obras POS-2010

Contrato de obras: Adxudicación provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 26 de maio de 2010.

- Proxecto: "Camiño en Belvís e outros".

- Adxudicatario: Hermanos Couto Fandiño SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 38.282,51 euros.

- Importe IVE: 6.125,20 euros.

- Prazo presentación alegacións: 15 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.

 

Contrato de obras: Adxudicación provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 26 de maio de 2010.

- Proxecto: "Interior en Loureiros e outros".

- Adxudicatario: Obras y Viales de Galicia SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 33.241,97 euros.

- Importe IVE: 5.318,72 euros.

- Prazo presentación alegacións: 15 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.

 

Contrato de obras: Adxudicación provisional.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local de 26 de maio de 2010.

- Proxecto: "Camiño de Novefontes á estrada de penetración e outros".

- Adxudicatario: Explotaciones Gallegas SL.

- Importe adxudicación sen IVE: 53.835,78 euros.

- Importe IVE: 8.613,72 euros.

- Prazo presentación alegacións: 15 días hábiles desde a publicación do presente anuncio.