OMIC

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Ó CONSUMIDORUBICACIÓN: Edificio do Concello

HORARIO: Luns a Venres de 9:00 a 14:30 e 16:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS : Toda a poboación

SERVIZOS: entre os obxectivos deste, atópase a educación e formación en materia de consumo. Para o cumprimento do mesmo realízanse actividades periódicas.

Facilita informacións relativas a materias de consumo: dúbidas, modos de expor queixas, dereitos dos consumidores, etc.

Participa na tramitación de reclamacións en materia de consumo, canalizándoas ós organismos competentes para a súa resolución.

Organiza campañas de información ó consumidor: distribución de folletos sobre materias concretas, campañas estacionais, obradoiros de consumo, charlas, exposicións, concursos, etc..

Reclamacións por infraccións en materia de consumo.

Solicitude de arbitraxe de consumo

Oficina-Euro