Introducción

Este departamento leva a cabo tres grandes liñas de actuación, entre outras:

- Potenciación das políticas activas de emprego.

- Formación e integración socio-laboral.

- Promoción do territorio e Servicios á Comunidade