Resultado final correspondente á selección para a contratación de persoal técnico para atención do "Centro de Interpretación Río Ulla".