Resultado da valoración de méritos para o Centro de Interpretación do Río Ulla

Resultados na fase de valoración de méritos correspondente á selección para a contratación de persoal técnico para a atención do "Centro de Interpretación Río Ulla"