Publicación da adxudicación da obra "Camiño Outeiro (Andeade á estrada Deputación)"

Obra: "Camiño Outeiro (Andeade á estrada Deputación)", incluída no POS+ Adicional 1/2017

- Órgano contrante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 20 de xuño de 2018

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL

- Importe adxudicación: 59.991,80 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 30 días.

- Data do contrato: 20 de xullo de 2018.