Publicación da adxudicación da obra "Pavimentación rúa Travesía Mourelos e outra" e do contrato subscrito

Obra: "Pavimentación rúa Travesía de Mourelos e outra", incluída no POS+ Adicional 1/2017.

- Órgano contrante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 20 de xuño de 2018

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL

- Importe adxudicación: 67.752,74 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 30 días.

- Data do contrato: 20 de xullo de 2018.