Publicación da adxudicación da obra "Camiño límite do Concello con Boqueixón a Bendaña" e do contrato subscrito

Obra: "Camiño límite do Concello con Boqueixón a Bendaña", incluída no Programa de mellora de camiños municipais 2017-2018.

 

- Órgano contrante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 20 de xuño de 2018

- Empresa adxudicataria: Explotaciones Gallegas SL

- Importe adxudicación: 81.788,74 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 19 días.

- Data do contrato: 19 de xullo de 2018.