Puntuacións 2º exercicio para a contratación dun auxiliar administrativo en réxime de persoal laboral temporal.

Puntuacións 2º exercicio para a contratación dun auxiliar administrativo en réxime de persoal laboral temporal, período de alegacións relacionadas coa segunda proba e data da entrevista.