ANUNCIO OFERTA DE EMPREGO PARA O CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO/A PARA A ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO RÍO ULLA