Publicación da proposta de adxudicación do "Servizo de recollida de envases lixeiros"

Proposta de adxudicación do "Servizo de envases lixeiros":

 

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local

- Data da proposta de adxudicación: 18 de abril de 2018

- Empresa proposta: Servicios, Obras y Limpiezas SA

- Duración contrato: 4 anos improrrogables