Publicación da proposta de adxudicación do "Servizo de recollida de papel-cartón"

Proposta de adxudicación do "Servizo de recollida de papel-cartón:

 

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local

- Data da proposta de adxudicación: 18 de marzo de 2018

- Empresa proposta: Servicios, Obras y Limpiezas SA

- Importe: 4 euros por contedor baleirado, IVE excluído

- Duración do contrato: 4 anos improrrogables.