Publicación da adxudicación e do contrato da obra "Pavimentación de viais de Bustelo e outros"

Obra: "Pavimentación de viais de Bustelo e outros", financiada con cargo ao POS+ 2017.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 29 de xaneiro de 2018

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA)

- Importe adxudicación: 30.000 euros, IVE incluído

- Prazo de execución: 61 días

- Data do contrato: 20 de febreiro de 2018