Publicación da adxudicación e do contrato da obra "Interior en Bendaña e outros"

Obra: "Interior en Bendaña e outros", financiada con cargo ao POS+ 2017.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 29 de xaneiro de 2018

- Empresa adxudicataria: Hermanos Couto Fandiño SL

- Importe adxudicación: 81.999,99 euros, IVE incluído

- Prazo de execución: 28 días

- Data do contrato: 20 de febreiro de 2018