Publicación da adxudicación e do contrato da obra "Interiores en Oca de Arriba (Beseño) e outros"

 

Obra: "Interiores en Oca de Arriba (Beseño) e outros", incluída no Plan único de concellos (POS+) 2017:

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 29 de novembro de 2017

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA)

- Importe adxudicación: 49.000,00 euros, IVE incluído

- Prazo de execución: 61 días.

- Data do contrato: 29 de decembro de 2017