Publicación da adxudicación e do contrato da "Subministración dun tractor e dúas desbrozadoras"

 

Adxudicación da "Subministración dun tractor e dúas desbrozadoras", adquirida con cargo ao convenio subscrito coa Consellería do Medio Rural para incentivar e fomentar o mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais, determinadas fincas e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa:

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 8 de novembro de 2017.

- Procedemento: Aberto con varios criterios de aadxudicación.

- Empresa adxudicataria: Hermanos Villar A.U. SL

- Importe: 105.123,59 euros, IVE incluído.

- Data de formalización do contrato: 21 de novembro de 2017.

- Prazo de entrega: 8 días.