Bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I

Bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2017.

Persoas beneficiarias: aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de setembro de 2017, ambos inclusive, como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación, sempre que cumpran as condicións especificadas no artigo 18 da ORDE do 7 de febreiro de 2017 (DOG).

Máis información no seguinte enlace e no servizo de Emprego e Desenvolvemento Local no concello: