Contratación dun/dunha auxiliar administrativo/a

Publicación bases convocatoria para cubrir unha praza de auxiliar administrativo/a de carácter laboral temporal

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/10/08/2018_0000007330.pdf