LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DATO DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PROCESO DE SELECCIÓN MOTOBOMBA

LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DATA DO PROCESO DE SELECCIÓN DO PROCESO DE SELECCIÓN MOTOBOMBA

EXPEDIENTE 2024/E001/000008. Proceso de selección para a contratación de tres peóns forestais encargados/as do manexo e actuación do vehículo motobomba (VMV) ao abeiro do convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o concello de Touro para prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2024.