EXPOSICIÓN PÚBLICA CENSO ELECTORAL, COMO CONSECUENCIA DA CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS AO PARLAMENTO EUROPEO 2024

Como consecuencia da convocatoria  de eleccións ao Parlamento  Europeo 2024, ponse en coñecemento do público en xeral que o prazo de exposición pública do Censo Electoral será do 22 ao 29 de abril, ambos incluídos.