SUBVENCIÓNS DESTINADAS A DEPORTISTAS QUE ACREDITEN A PARTICIPACIÓN OU ESTAR EN PROGRAMAS QUE PERMITAN ACCEDER A EVENTOS DEPORTIVOS DE NIVEL ACREDITADO, TALES COMO CAMPIONATOS DE CARÁCTER ESTATAL OU REXIONAL

ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO DÍA 26 DE MARZO DE 2024, DE APROBACIÓN  DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A DEPORTISTAS QUE ACREDITE A PARTICIPACIÓN OU ESTAR EN PROGRAMAS QUE PERMITAN ACCEDER A EVENTOS DEPORTIVOS DE NIVEL ACREDITADO, TALES COMO CAMPIONATOS DE CARÁCTER ESTATAL OU REXIONAL