ANUNCIO PUBLICADO NO DOG Nº 52 O DÍA 13/03/2024 DO EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIO DE SERVIZOS VARIOS

ANUNCIO PUBLICADO NO DOG Nº 52 DE DATA 13/03/2024, do extracto da convocatoria do proceso selectivo dunha praza de persoal laboral fixo operario de servizos varios, identificado na relación de postos de traballo co número 02.00.00.03, con carácter definitivo a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2023 (expediente 2024/E001/000003).