Expediente 2024/E001/000005. Proceso de selección para a contratación de persoal ao abeiro do programa de integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais. PEL 2024

No BOP Nº 27 DE DATA 6 DE FEBREIRO DE 2024 publícanse as Bases e a convocatoria para realización dun proceso selectivo, mediante oposición, para a contratación de 2 peóns de obras públicas a xornada parcial de 30 horas semanais, (6 horas/día) durante dez meses ao abeiro das axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais dos concellos da provincia (PELConcellos 2024), incluídas na liña 1.1 do plan de emprego local.