Anuncio publicado no BOP nº 17 de 23/01/2024 Bases selección dunha praza de persoal laboral fixo operario/a de servizos varios, a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2023

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP DA CORUÑA Nº 17 DE DATA 23/01/2024, BASES REGULADORAS PARA A SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS, IDENTIFICADO NA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CO NÚMERO 02.00.00.03, A TRAVÉS DO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2023.