EXPEDIENTE 2022/E001/000013: ANUNCIO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE TOURO. DECLARACIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO NA PRAZA DE AUXILIAR AXUDA NO FOGAR.

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP DO DÍA 27 DE DECEMBRO DE 2023 RELATIVO AO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE TOURO. DECLARACIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO NA PRAZA DE AUXILIAR AXUDA NO FOGAR