ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL  DO CONCELLO DE TOURO PRAZA AUXILIAR APOIO PAI (Punto de Atención á Infancia). EXPEDIENTE 2022/E001/000015

ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL  DO CONCELLO DE TOURO PRAZA AUXILIAR APOIO PAI (Punto de Atención á Infancia). EXPEDIENTE 2022/E001/000015