ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE TOURO PRAZA ENCARGADO/A PAI (Punto de Atención á Infancia). EXPEDIENTE 2022/E001/000014

ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL  DO CONCELLO DE TOURO PRAZA ENCARGADO/A PAI (Punto de Atención á Infancia). EXPEDIENTE 2022/E001/000014