ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE TOURO PRAZA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. EXPEDIENTE 2022/E001/000013

ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL  DO CONCELLO DE TOURO PRAZA AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. EXPEDIENTE 2022/E001/000013