ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DO CONCELLO DE TOURO. PRAZA ANIMADOR DEPORTIVO. EXPEDIENTE 2022/E001/000012

ACTA PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL  DO CONCELLO DE TOURO. PRAZA ANIMADOR DEPORTIVO. EXPEDIENTE 2022/E001/000012