ANUNCIO PUBLICADO NO BOP 6 DE OUTUBRO DE 2023 BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO, DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL A XORNADA COMPLETA DURANTE 2 MESES

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP 6 DE OUTUBRO DE 2023 BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO, DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL A XORNADA COMPLETA DURANTE 2 MESES.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO SEGUINTE AO DE PUBLICACIÓN DAS BASES.