Anuncio das bases para a provisión en réxime laboral temporal de duración determinada por circunstancias da produción para a contratación de 3 peóns/peoas forestais encargados/as do manexo e actuación do vehículo motobomba (VMB) 2023 [tractor cisterna]

ANUNCIO.

Por Decreto da Alcaldía n.º 197/2023 do 17 de xullo, aprobáronse as bases para a provisión en réxime laboral temporal de duración determinada por circunstancias da produción para a contratación de 3 peóns/peoas forestais encargados/as do manexo e actuación do vehículo motobomba (VMB) 2023 [tractor cisterna] Ábrese un prazo de 5 días naturais para que os interesados en optar ao posto podan achegar a documentación necesaria para optar aos postos.