Publicación lista admitidos, composición comisión de selección e data da proba práctica prevista, para a selección de 2 tractoristas encargados/as do manexo e actuación do tractor desbrozadora

EXP: 2023/E001/000004

 

Publicación lista admitidos, composición comisión de selección e data da proba práctica prevista, para a selección de 2 tractoristas encargados/as do manexo e actuación do tractor desbrozadora.

- Listaxe de admitidos ao proceso selectivo para 2 tractoristas encargados/as do manexo e actuación do tractor desbrozadora:

Carlos Pereiro Mella

Julio Iglesias Penas

Alberto Barreiro Tato

Ignacio Amigo Barcala

- Tribunal cualificador do proceso selectivo:

Presidente: Dalmiro Núñez Méndez

Secretario: José Ramón Casal Orza

Vocal 1ª: Nieves González Mujico,

Vocal 2º: Paz Gutiérrez Abella

Vocal 3º: Mª Victoria Negrín Blanco

- Data para a primeira sesión do Tribunal (constitución, valoración de méritos e realización da proba práctica) para o 19 de xullo de 2023.