Revisión Catastral

Debido a revisión dos bens inmobles que está a facer a Xerencia Rexional do Catrasto, o Concello pon a disposición dos veciños/as unha oficina de reclamacións para poder realizar os trámites que foran necesarios.