Curso montaxe e mantemento de infraestructuras de telecomunicacións

OBXECTIVO XERAL.

Montar e manter instalacións de telecomunicación de captación de sinais de radiodifusión sonora y TV: antenas y vía cable, así como de telefonía por, pares, pares trenzados, fibra óptica, e cable coaxial, comunicación interior nos edificios, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos en cada caso, conseguindo os criterios de calidade, en condiciones de seguridade e cumprindo a normativa vixente.