Dilixencia.- RECTIFICACIÓN DE ERROS DA ACTA Nº 2 DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TOURO.

Dilixencia.- RECTIFICACIÓN DE ERROS DA ACTA Nº 2 DO TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TOURO.