Nota informativa para reclamacións por danos do temporal

O Concello de Touro dispón de persoal para atender as demandas e reclamacións, na Oficina Municipal de Información ó Consumidor, relativas ós destrozos ocasionados polo temporal.

Á espera de información das empresas suministradoras para poder transmitila.

Adxuntamos enlaces a dous modelos de reclamación dispoñibles

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/modelos/modelo-de-reclamacion-por-interrupcion-de-suministro-electrico-o-de-gas528664

 

Modelo de reclamación por interrupción de suministro ...

www.ocu.org

Como abonado a su compañía de luz/gas (elegir), me dirijo a ustedes para informarles de los daños sufridos como consecuencia de la interrupción en la prestación ...

https://consumo.xunta.gal/sites/default/files/public/documentos/1476345889_nuevo_modelo_hoja_de_reclamaciones.pdf