SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS AO CONCELLO DE TOURO

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS AO CONCELLO DE TOURO  PARA A CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE PEQUENAS INFRAESTRUCTURAS, MEDIANTE PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ADMINISTRACIÓN LOCAL, COFINANCIADOS CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA   (INEGA).