XXII Xornadas micolóxicas (4, 5, 6 e 9 de novembro)