Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego Tambre- Ulla I