Aviso Legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, artigo 10, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio WWW.CONCELLODETOURO.COM a partir de agora sitio web está rexistrado a nome do CONCELLO DE TOURO, en diante O CONCELLO DE TOURO

Datos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONCELLO DE TOURO

CIF: 

DIRECCIÓN: RÚA ISABEL II, 26, FONTE DÍAZ

C.P :15822

LOCALIDAD: TOURO

PROVINCIA: A CORUÑA

PAIS: ESPAÑA

Información actualizada e de calidade

O Concello de Touro , a través do seu portal web, facilita información de interese xeral do Concello de Touro e información e xestións propias da organización municipal. A información facilitada é a vixente no momento da súa publicación.

O contido facilitado a través desta web emítese para efectos simplemente informativos e non substitúe á publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente nun boletín oficial.

O Concello de Touro procura que esta información sexa exacta e precisa, e procede á súa actualización coa máxima celeridade posible, tratando de evitar erros e corrixíndoos tan pronto como os detecta. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, o Concello non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se atope totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do DOG ou doutros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

O Concello de Touro poderá efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións, supresións ou actualizacións da información publicada ou poderá cambiar a súa configuración ou presentación.


Condicións de uso

O uso non autorizado da información e dos demais elementos contidos nesta páxina web, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos da propiedade intelectual e industrial do Concello deTouro, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente lle correspondan a esta Administración e, no seu caso, ás responsabilidades que dese dereito puidésense derivar.

O Concello de Touro non se fai responsable dos danos e perdas que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais a que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado ás contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

Tanto o acceso ao portal, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade do usuario.

O Concello de Touro non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión aos contidos das ligazóns a terceiros que poida conter o portal. Recoñece que os dereitos da propiedade intelectual e industrial das páxinas enlazadas perténcenlles aos seus respectivos autores e propietarios, e á petición de calquera deles, a ligazón ou ligazóns retiraranse de modo inmediato.