RUTA DE CIRCES

Nesta ruta, duns 8 km., cabe destacar elementos tales como a Igrexa e o Muíño de Circes, situado case ao límite do municipio, aldeas como a de Chaos e Quintás, e o Canón do Ulla, onde se poden observar, non só as fantásticas formacións de bosques de ribeira, senón tamén paisaxes como o gran encaixonamiento do río, meandros, etc.